Magnetometre

Laboratórium aplikovanej magnetometrie L16 využíva celý rad magnetometrov na meranie stacionárnych ako aj pomaly premenných (nf) magnetikých polí: Vema-030, Vema-330, Vema-20L, Vema-4, HMR-2300, ...


Zaujímavé linky
História vektorových magnetických meraní v kozmickom priestore
Možné aplikácie magnetických meraní