HMR-2300

   Trojzložkový magnetometer Honeywell HMR2300 (Obr. 1) je určený k meraniu priemetov slabých magnetických polí v troch, navzájom na seba kolmých, osí x, y a z. Analógový výstup z Wheatstonovho meracieho mostíka je prevedený na digitálne 16-bitové číslo pomocou A/D prevodníka. Získaný údaj o veľkosti priemetov magnetických polí v jednotlivých osiach, pomocou mikroprocesora v HMR2300 je zasielaný cez rozhranie do PC. Magnetometer HMR2300 je plne diaľkovo konfigurovateľný. Zabudovaná EEPROM pamäť v HMR2300 uchováva nastavenú konfiguráciu aj v prípade odpojenia napájania snímača. V magnetometri HMR2300 je zabudovaný digitálny filter odstraňujúci magnetické polia v rozsahu 50 ~ 60 Hz , ktoré spôsobujú priemyselné napájacie rozvody.Obr. 1 HMR2300


   Z dôvodu eliminácie vplyvov magnetickej histórie je na most s permalloy jadrom aplikovaná unikátna prepínacia technika. Táto zabezpečuje zrušenie offsetu samotného meracieho mostu, ako aj akéhokoľvek iného jednosmerného posunutia, spôsobeného elektronikou. Digitalizované dáta z jednotlivých kanálov x, y, z sú posielané po zbernici ako séria bajtov, a to ako v prípade obdržania ID zhody z riadiaceho procesora, tak aj ako kontinuálny prúd (tok) dát. Dáta sú sériovo vysielané rýchlosťami 9600 baudov alebo 19200 baudov, pričom sú využité sériové rozhrania RS-232 alebo RS-485, ktoré nájdeme prakticky na každom počítači. Štandard RS-485 dovoľuje pripojiť na jednu dvojlinku až 32 takýchto zariadení, pričom je možné dosiahnuť maximálnu dĺžku komunikačnej linky do 1300 m. Adresa HMR môže byť uchovaná v zabudovanej EEPROM pamäti a tak je možné prideliť zariadeniu jedno z 32 jedinečných ID kódov a zabezpečiť tak priamy prístup komunikačnou linkou. Interný mikrokontrolér obsluhuje magnetické senzory, zabezpečuje filtráciu dát a celú komunikáciu, taže eliminuje nutnosť externého trimrovania a úprav. Štandardné RS-232 alebo RS-485 ovládače zabezpečujú elektrické signály v súlade so špecifikáciou rozhraní.Obr. 2 Bloková schéma HMR2300


   Magnetorezistívne magnetometre firmy HONEYWELL sú excelentnými meracími prostriedkami pre meranie ako lineárnej tak aj angulárnej pozície a posunutia. Nízka cena, vysoká citlivosť, rýchla odozva a malé rozmery spolu s dobrou spoľahlivosťou sú výhodami tohto zariadenia. Vďaka vysokej citlivosti a používateľsky konfigurovateľnému súboru príkazov tieto senzory riešia rôzne problémy v špecializovaných aplikáciách. HMR2300 môžeme využiť v rôznych aplikáciach, napríklad ako magnetický kompas, jednoduché názorné prístrojové laboratórne vybavenie, na meranie anomálií magnetického poľa, ako senzor bezpečnostného systému a pod. V našom prípade je využitý práve ako trojkanálový vektorový magnetometer.