Xduino    Xduino

    Veľmi obľúbeným a často používaným vývojovým kitom sa v poslednej dobe stali platformy Arduino. Napriek svojim vhodným vlastnostiam pre širokú oblasť aplikácií majú však tieto kity významnú slabinu vzhľadom k svojej rýchlosti. Taktovacia frekvencia mikrokontrolérov používaných na platformách Arduino je 16 MHz, čo je pre niektoré náročné aplikácie zberu, spracovania dát a riadenia systému v reálnom čase nepostačujúce.
    Nástupcom Arduina sa pre niektoré náročnejšie aplikácie stáva práve Xduino, ktoré ma navyše aj viac analógových, ale aj digitálnych pinov ako Arduino a je podstatne rýchlejšie. Cena Xduina a Arduina je porovnateľná.


Obr. 1 Platforma Xduino


    Vývojový kit Xduino obsahuje:
 • 5 x sériový port
 • 48 x digitálnych vstupno / výstupných pinov
 • 16 x analógových vstupných pinov (12 bitový A/D prevodník)
 • 2 x analógový výstupný pin (12 bitový D/A prevodník)
 • 512 kB Flash pamäť
 • 68 kB RAM
 • 3 x SPI porty (2 vedia pracovať s I2C)
 • 2 x I2C porty
 • 1 x USB
 • 1 x CAN
 • 1 x SDIO

    Vývojový kit Xduino je založený na 32 bitovom procesore Cortex- M3 (64Pin (LQFP) od firmy STmicroelectronics). Takt procesora je 72 MHz, doska obsahuje 8 MHz kryštál a frekvenčný záves.
    Xduino podporuje In-System Programming (ISP) a In-Application Programming (IAP) pomocou na doske nahratého Boot-Loader-u cez Port USART1 (RS232). S Xduinom je možné komunikovať aj cez RS 232 pomocou 4 pinového konektora.
    Maximálne napätie, ktoré je možné priviesť na analógové piny, je 3,3 V.
   Programovanie v Xduine je podobné ako v Arduine a programy z Arduina sú kompatibilné s Xduinom. Porgramovací jazyk a príkazy Xduina ale nie sú presne také isté ako v Arduine. Základný rozdiel, ktorý si programátor všimne na prvý pohľad je v tom, že Arduino má funkciu void setup() a potom funkciu void loop(), ktorá sa vykonáva neustále a dookola sa opakuje.
    Xduino je založené na jazyku C, kde je funkcia int main(), ktorá sa ale vykoná iba raz, preto ak sa má program v int main() vykonávať neustále, tak je nutné vytvoriť slučku, ktorá sa bude opakovať (napr. while(1) {...} ).
    Stránka o Xduine: http://www.xduino.com/