Aplikačné parametre

 • podmienky skladovania
 • krátkodobá a dlhodobá stabilita
 • starnutie
 • stabilita prostredia
 • teplotný rozsah
 • samoohrev excitačným signálom
 • spoľahlivosť
 • dizajn
 • hmotnosť
 • vonkajšie rozmery
 • neistota
Podmienky skladovania


Podmienky skladovania špecifikuje výrobca. Napríklad pre zosilňovače nájdeme:
 • skladovať v suchých bezprašných miestnostiach
 • maximálna relatívna vlhkosť vzduchu 80 % pri 20° C
 • rozsah skladovacej teploty môže byť -25 až +55° C bez náhlych zmien
 • prostredie bez chemických vplyvov
 • tlak vzduchu od 86 do 106 kPa
Krátkodobá stabilita


   Krátkodobá stabilita (drift) je zložkou špecifikácie presnosti. Vyjadruje zmeny v parametroch snímača v priebehu, minút, hodín, resp. dní. Výstupný signál snímača sa môže zvyšovať alebo znižovať čo môžeme nazvať aj ultra nízkofrekvenčný šum.
Dlhodobá stabilita


   Dlhodobá stabilita je zložka špecifikácie presnosti vzťahujúca sa k starnutiu materiálov, ktoré spôsobuje nevratné zmeny materiálových elektrických, mechanických, chemických alebo teplotných vlastností. Zmeny sú obyčajne jednosmerné a nastávajú počas relatívne dlhšej doby ako sú mesiace a roky. Dlhodobá stabilita je dôležitá u snímačov určených na precízne merania.
Starnutie


   Starnutie veľmi silno závisí na skladovacích a pracovných podmienkach, ako je snímač izolovaný od okolitého prostredia a použitých materálov pri výrobe. Jav starnutia je typický pre snímače obsahujúce organické zložky – napríklad sklom potiahnuté termistory vykazujú podstatne dlhšiu dlhodobú stabilitu v porovnaní s epoxodom potiahnutými termistormi.
   Účinným spôsobom zisťovania dlhodobej stability je opakované vystavovanie komponentu extrémnym podmienkam. Extrémne podmienky môžu byť cyklované od najnižších po najvyššie. Napríklad snímač je periodicky vystavovaný mrazu a horúčave. Toto akceleruje starnutie materiálov, čo spôsobuje nielen zmenu stability charakteristík snímača ale tiež jeho spoľahlivosti.