Šírenie neistôt

  • metóda linearizácie
  • metóda najhoršieho prípadu
  • metóda Monte Carlo