Elektronické obvody snímačov

     Pokiaľ senzor nie je vybavený potrebnými elektronickými obvodmi, alebo jeho výstupný signál nemá požadované parametre, nemôžeme ho priamo zapojiť do procesu merania, monitorovania alebo záznamu snímanej veličiny. Výstupný napäťový signál senzora je často veľmi slabý, kolíše, je silne zašumený alebo obsahuje nežiadúce zložky. Výstup senzora nemusí tiež byť kompatibilný s nadväzujúcim systémom (napríklad systémom pre zber a spracovanie údajov). Na účely výkonového a impedančného prispôsobenia senzora (čidla) s nadväzujúcimi blokmi meracieho reťazca sa používajú rôzne elektronické prvky a obvody. Niektoré z nich sú v ďalšom stručne popísané.